Disclaimer


Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de grote zorg waarmee deze website is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. Voetbal Retour aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op de inhoud, layout en de vormgeving van deze website komt volledig toe aan Voetbal Retour. De informatie is slechts toegestaan om aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden indien hiervoor toestemming wordt verkregen welke verstrekt is door Voetbal Retour. De door u bij de boeking verstrekte persoonsgegevens worden door Voetbal Retour vastgelegd en zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Voetbal Retour in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Voetbal Retour maakt op haar website gebruik van cookies om u als bezoeker in staat te stellen om bepaalde opties aan te passen en te laten onthouden. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Voetbal Retour vergaart hiermee informatie over uw surfgedrag op de website van Voetbal Retour en verbeterd haar dienstverlening als gevolg hiervan.

Kenmerken VR

Kwaliteit
Totaalprijzen
Persoonlijk
Maatwerk
Plezier
Gezelligheid
Toelichting: