ONZE VOORWAARDEN

Als lid van Thuiswinkel Waarborg zijn op onze dienstverlening de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing.

Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg

Het herroepingsrecht van Artikel 6 in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel is ingevolge Artikel 10, lid 4 uitgesloten (n.v.t. op pakketreizen).

Vanwege onze specifieke dienstverlening gelden daarnaast aanvullende reisvoorwaarden voor al onze pakketreizen en losse reisdiensten.

Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten (II)

Voorwaarden voor het Gekoppeld Reisarrangement (III)

Bovenstaande (aanvullende) voorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 juli 2018 bij Voetbal Retour boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Op de boekingsbevestiging staat welk onderdeel van de Reisvoorwaarden op jouw reis van toepassing is: de Reisvoorwaarden voor pakketreizen (I) of de Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten (II). Aanvullend op de Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten gelden mogelijk ook de Voorwaarden voor het Gekoppeld Reisarrangement (III).

Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de Reisvoorwaarden voor pakketreizen.

GARANTIE FINANCIEEL ONVERMOGEN

1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling is Voetbal Retour aangesloten bij het Garantiefonds GGTO, het garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators, onder lidnummer 1614. Het Garantiefonds GGTO is een erkende garantieregeling om Opdrachtgever te verzekeren dat, wanneer Voetbal Retour wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis.

2. Het Garantiefonds GGTO staat er voor garant dat Opdrachtgever het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgt indien Reisorganisator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn voor vertrek maar ook tijdens verblijf op locatie. Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens het verblijf de terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

3. Per boeking wordt overeenkomstig de voorwaarden van het Garantiefonds GGTO een bijdrage in rekening gebracht aan de reiziger van € 9,00 per reiziger tot een boekingsbedrag van € 12.500,-. De Reisorganisator kan deze bijdrage al dan niet voor eigen rekening nemen.

4. Het Garantiefonds GGTO zal slechts overgaan tot uitkering indien Voetbal Retour voldoet aan de door GGTO gestelde voorwaarden.

Kan ik
je helpen?

Advies nodig, hulp bij het boeken of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met mij op en ik help je graag verder.

Stuur mij een mail naar
martijn@voetbalretour.nl

Bel mij op
0475 - 33 10 39

Stuur me een appje via
WhatsApp